genehack's emacs configuration files and libraries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
John SJ Anderson 3b413bbbb2 make prettier go in typescript-mode 1 tydzień temu
bin use gnutls to build 6 miesięcy temu
etc make prettier go in typescript-mode 1 tydzień temu
.gitignore really make it DTRT 7 miesięcy temu
.mise whitespace 1 rok temu
README.md update README 3 miesięcy temu
init.el Which means the whole lib dir can go away 4 tygodni temu

README.md

emacs

This is my Emacs config. There are many like it, but this one is mine.